GPS-129

  • GPS-129

    Kodas: 4602

    Išorinis GPS imtuvas VIOFO A129 ir A129 Duo registratoriams

    Gamintojas
  • Didelio jautrumo išorinis GPS imtuvas skirtas VIOFO A129 ir A129 Duo registratoriams

    Norint kad kartu su videoregistratoriaus vaizdo įrašu būtų užfiksuotas ir vietos nustatymas reikia prie VIOFO A129 arba A129 Duo registratorių prijungti šį išorinį GPS imtuvą. Prijungus šį GPS imtuvą kartu su vaizdo įrašu bus išsaugojamas automobilio judėjimo greitis ir vieta.